strona główna - Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe

WSTECZ

Aby zapewnić najwyższy poziom użyteczności i niezawodności systemu Enova 365 w firmach naszych partnerów, wprowadzamy 12 etapowe postępowanie wdrażające, które pozwala na zoptymalizowanie produktu i usunięcie wszystkich nieścisłości.

Krok pierwszy. Analiza przedwdrożeniowa

Na tym etapie przedstawiamy naszym kontrahentom możliwości oprogramowania Enova 365. Omawiamy jego funkcjonalność na podstawie procesów istniejących u zamawiającego. Opisujemy, między innymi podstawowe obszary, moduły takie jak: handel, kadry i płace czy księgowość oraz proponujemy inne dziedziny działania firmy, które może usprawnić Enova 365. Przedstawiamy dokumentacje, opisy, schematy oraz funkcjonalności, w tym dedykowane algorytmy pozwalające rozszerzyć użyteczność na poszczególnych obszarach.  Wspólnie z kontrahentem ustalamy dane będące przedmiotem migracji do Enovy 365 wraz ze sposobem ich dostarczenia.

Dokładana analiza i szczegółowe konsultacje, to pewność, że system będzie dopasowany do potrzeb Twojej firmy.

Krok drugi. Instalacja środowiska

Kolejnym krokiem jest instalacja oprogramowania na serwerach kontrahenta. Oprócz samego środowiska Enovy 365 instalujemy też niezbędne bazy MSSQL, czy serwer IIS.
Środowisko to tworzone jest w dwóch wersjach: testowej i produkcyjnej.

Krok trzeci. Konfiguracja systemu

W kroku tym konfigurujemy zainstalowane środowisko, dostosowując je do potrzeb klienta, ustalonych podczas konsultacji, opisanych w punkcie pierwszym.

Krok czwarty. Wprowadzenie funkcjonalności dedykowanych

Następnie implementujemy do systemu Enova 365 zaawansowane, szczegółowe funkcje dedykowane zgodnie z wymaganiami i potrzebami klienta, które zostały ustalone wspólnie, podczas przygotowania analizy przedwdrożeniowej.

Krok piąty. Próbny import danych

Do przygotowanego systemu Enova 365 importujemy dane, w formie ustalonej z kontrahentem. Następnie sprawdzamy poprawność przeniesionej bazy pod kątem jakościowym jak i ilościowym.

Krok szósty. Testy

Posiadając zaimplementowaną bazę danych i skonfigurowane oprogramowanie, specjaliści z ItDesk przystępują do testów. Wszystkie scenariusze testowe proponowane są w konsultacji z zamawiającym, tak by móc przeanalizować zachowanie oprogramowania i bazy danych podczas wykonywania najważniejszych, najpopularniejszych zadań w firmie kontrahenta. Jeśli wszystkie z nich wypadną pozytywnie zamawiający dokonuje odbioru implementacji systemu.

Krok siódmy. Szkolenie

Podpisanie protokołu odbioru nie kończy jednak procedury odbiorczej. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie szkolenia z Enovy 365. Kurs ten ma miejsce w siedzibie kontrahenta i prowadzony jest przez wykwalifikowany personel zapewniony przez ItDesk.  Program szkoleń za każdym razem przygotowywany jest bezpośrednio do potrzeb klienta i opiera się na najważniejszych obszarach i modułach wdrożonego systemu.  Szkolenia te mają charakter zarówno teoretyczny jak i czysto praktyczny, skupiając się na tym by personel zamawiającego nabył praktycznych umiejętności wykorzystania Enovy 365.

Praktyczna wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia relatywnie wpływają na wzrost wydajności Twojego przedsiębiorstwa.

Krok ósmy. Okres próbny

Po zakończonym szkoleniu, pracownicy kontrahenta rozpoczynają pracę z systemem Enova 365. Podczas trwania okresu próbnego testowane są praktyczne umiejętności nabyte podczas szkolenia, a także sprawdzana jest działalność systemu pod kątem codziennej aktywności użytkowników.
Cały okres próbny, dla bezpieczeństwa, opiera się na środowisku testowym Enovy.

Krok dziewiąty. Opracowanie wersji

Jeśli wszelkie działania, mające miejsce w okresie próbnym, przebiegły pomyślnie, a pracowity nabrali wprawy poruszania się w nowym środowisku, opracowywany jest plan uruchomienia wersji produkcyjnej. Eksperci z ItDesk, wraz z przedstawicielem kontrahenta, ustalają dokładny harmonogram wprowadzenia wersji Live.

Krok dziesiąty. Import danych

Przed startem „na żywo” dokonywana jest migracja najnowszych danych do systemu produkcyjnego. Przeniesiona zostaje również aktualna konfiguracja używana z wersji testowej na wersję Live.

Krok jedenasty. Start produkcji

Gdy zakończy się proces importu danych oraz przeniesienia ustawień z wersji testowej, system Enova 365 przechodzi w pełni działający tryb produkcyjny. Jest to praktyczny koniec procesu implementacji środowiska Enova do firmy kontrahenta.

Krok dwunasty. Wsparcie powdrożeniowe

Wraz z rozpoczęciem korzystania z wersji „Live” kończy się proces wdrożenia. Niemniej jednak kontrahent może nadal korzystać z pomocy ekspertów firmy ItDesk odnośnie oprogramowania Enova 365. W tym celu podpisywana jest specjalna umowa wsparcia technicznego powdrożeniowego.

Zapewnienie wsparcia powdrożeniowego, daje Ci pewność, że Ty i Twoja firma nie pozostaniecie bez pomocy w razie ewentualnych problemów.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Dodaj załącznik