strona główna - Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Opracowanie instrukcji zarządzania systemem informatycznym

WSTECZ

Techniczno – prawne wymogi przetwarzania danych osobowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych wprowadziło na administratorów danych bardzo jasno określone wytyczne co do zasad prowadzenia działalności. Wśród nich znajduje się wiele nakazów i obostrzeń. Jednym z najważniejszych jest konieczność opracowania instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Dokument ten ściśle określa sposób organizacji całej strefy IT, wykorzystywanej do przetwarzania danych osobowych.
Brak wspomnianego dokumentu może skutkować nałożeniem dużych kar finansowych przez organa kontrole jak np. GIODO. W skrajnych przypadkach, skutkuje nawet rozpoczęciem postępowania karnego, zakończonego karą pozbawienia wolności do lat 3.

Brzmi groźnie i zagmatwanie?

Na szczęście z ItDesk nie masz się czego obawiać. Nasza firma wspiera biznes w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno pod względem prawnym, jak i systemów i rozwiązań IT.
Możesz więc spędzić godziny na wertowaniu aktów prawnych i zastanawianiu się czy stworzone przez Ciebie wytyczne są zgodne z wymogami lub zgłosić się do nas i spokojnie wrócić do swoich zadań.

Instrukcje systemów informatycznych dopasowane specjalnie do Twojej firmy

ItDesk wspierając przedsiębiorców opracowując spersonalizowane instrukcje zarządzania systemem informatycznym. Bierzemy pod uwagę nie tylko kwestie prawne, ale i charakterystykę Twojego przedsiębiorstwa.
Dzięki nam otrzymasz „szyty na miarę” gotowy do implementacji dokument. Jest niezbędny nie tylko podczas ewentualnej kontroli, ale również pozwala legalnie przetwarzać dane osobowe. 

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Dodaj załącznik