strona główna - Audyt bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego

Audyt bezpieczeństwa sieci i systemu informatycznego

WSTECZ

Pamiętaj Maj 2018 – Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

Nowelizacja prawa o ochronie danych osobowych wchodząca w życie w maju 2018 roku nakłada na przedsiębiorców restrykcyjne wymogi obchodzenia się z danymi osobowymi. Rozporządzenia Unijne jasno wskazują wytyczne odnośnie przechowywania, archiwizacji i dostępności zebranych danych personalnych. Wszystko po to by chronić prywatność obywatela.

Ochrona danych osobowych dotyczy każdej firmy

Wbrew powszechnej opinii do ochrony danych osobowych zobowiązane nie są tylko szkoły, urzędy czy przychodnie lekarskie. Ustawa ta dotyczy się wszystkich baz danych zawierających dane personalne. Dlatego też nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych wchodząca w życie w maju 2018 roku obejmuje nawet małe zakłady pracy a nawet przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Baza danych osobowych, to zbiór informacji na temat klientów, pracowników lub dostawców. Bazy nie definiuje wielkość.
Nawet jeśli mamy dane tylko jednego klienta lub pracownika posiadamy bazę danych osobowych, którą musimy zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

 

Bat na przedsiębiorców

Wedle wytycznych ustawowych, na przedsiębiorców niestosujących się do zasad ochrony danych osobowych nakładane mogą być grzywny nawet do miliona Euro. Ponadto w szczególnych przypadkach, oprócz kar pieniężnych ustawodawca dopuszcza karę ograniczenia wolności.

Wybierz audyt bezpieczeństwa w ItDesk i nie daj się zaskoczyć kontroli

Audyt podstawą bezpieczeństwa

Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z nowelizacją prawa, wielu przedsiębiorców decyduje się na oferowany przez ItDesk audyt polityki bezpieczeństwa w swojej firmie.
Prowadzony przez ItDesk audyt, jest rzetelną bezstronną analizą, która pozwoli Ci odpowiedzieć na pytanie, czy sposób przetwarzania, analizy i przechowywania danych osobowych w Twojej firmie jest całkowicie poprawny i zgodny z prawem.
W skład audytu wchodzi między innymi:

  • Definiowanie zbiorów danych osobowych
  • Ustalenia administratora, osoby odpowiedzialnej za dane osobowe
  • Weryfikacja procedur nadawania pracownikom dostępu do danych osobowych
  • Weryfikacja prawidłowości procesu rejestracji
  • Analiza zabezpieczeń stosowanych do ochrony danych osobowych (zarówno cyfrowych jak i analogowych)
  • Analiza podstawy prawnej, pozwalającej na przetwarzanie danych osobowych
  • Analiza infrastruktury, w której gromadzone są dane osobowe

Audyt jest więc praktycznie jedynym narzędziem pozwalającym określić czy nasz biznes działa zgodnie z prawem

 

Audyt przeprowadzany przez ItDesk to także doskonały punkt wyjścia do opracowania wymaganej prawnie dokumentacji, oraz szkoleń dla wyznaczonych pracowników. Pozwala on także wykryć luki w zabezpieczeniach chroniących te wrażliwe dane.

ZAPYTAJ O OFERTĘ
Dodaj załącznik