strona główna - dotacja

dotacja

System B2B wspomagający obsługę informatyczną firm poprzez elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów wraz z usługą HelpDesk w modelu SaaS.

 

Realizacja projektu polega na wdrożeniu systemu B2B składającego się z systemu zarządzania infrastrukturą informatyczną i systemu Help Desk. System B2B zostanie uruchomiony w infrastrukturze wnioskodawcy w oparciu o środowisko wirtualne i sprzęt zgodny z GREEN IT.

System zarządzania infrastrukturą zapewni wyeliminowanie dokumentacji papierowej i zautomatyzuje procesy informatyczne. System HelpDesk w modelu SaaS wyeliminuje obieg dokumentacji papierowej, zostanie zaimplementowany zgodnie z ITIL i własnym autorskim KnowHow.
Automatyzacja procesów B2B:
Zarządzanie infrastrukturą:
1. inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, zarządzanie nimi
2. ewidencja czasu pracy pracowników
3. monitoring infrastruktury informatycznej Partnerów wnioskodawcy
HelpDesk:
1. obsługa zgłoszeń serwisowych zgodnych z ITIL

Elektroniczna wymiana danych
1. informacje o sprzęcie komputerowym i zainstalowanym oprogramowaniu
2. informacje o czasie pracy pracowników i programów
3. zgłoszenia serwisowe
4. informacje o stanie infrastruktury informatycznej

System HelpDsk działający w formule SaaS  będzie zgodny z ITILv3. oraz z wypracowanym autorskim KnowHow.
System Zarządzania infrastrukturą będzie wykorzystywany do świadczenia usługi obsługi informatycznej, jego celem będzie ciągła wymiana danych i przetwarzanie złożonych danych pomiędzy systemem informatycznym partnera a Wnioskodawcy.

 

Wartość projektu: 260 000 PLN / Wartość dofinansowania: 180 000 PLN

1. Zaproszenie do konkursu ofert  ( pdf / docx )  – 19.09.2014

2. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty 30.09.2014

3. Zaproszenie do konkursu ofert 2   ( pdf )  – 01.05.2015

4. Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – 30.05.2015 

+48 77 47 00 540
Mapa